Force Majeure taikymas
Photo by Chris Barbalis on Unsplash

Force Majeure taikymas

Visi suprantame, kad dabar viskas versle sustos dėl Force Majeure. Tačiau, kas tai iš tikrųjų yra ir kaip valstybė taiko atleidimą nuo sutartinių ir kitų pareigų vykdymo dėl Force Majeure sąlygų?

Man pačiai dar penktadienį kilo toks klausimas, todėl paruošiau apžvalgą, kuria dalinuosi ir su jumis.

Force Majeure: kas tai yra?

Force Majeure apibrėžia LR Civilinis kodeksas, Vyriausybės nutarimas Nr. 840 dėl aplinkybių, laikomų Force Majeure, Vyriausybės nutarimas Nr. 766 dėl force majeure pažymų išdavimo tvarkos, yra šiek tiek teismų praktikos. Nuorodos į teisės aktus – žemiau.

Apibendrinant, Force Majeure tai aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Įdomu tai, kad Vyriausybės nutarime Nr. 840, kuriame vardinamos force majeure aplinkybės, nėra numatyta pandemijos situacija, visgi galimos „kitos nenugalimos jėgos“.

Force Majeure taikymo tvarka

Nors visi suprantame, kad vyksta Force Majeure, teisiškai turime laikytis tam tikros tvarkos, kad galėtume suvaldyti jos pasekmes ir pateisinti negalėjimą vykdyti sutarčių.

Civilinio kodekso formuluotė prašo, kad jūs, kaip negalintis vykdyti sutartinių įsipareigojimų, praneštumėte apie tai savo partneriams ir įrodytumėte Force Majeure aplinkybių buvimą. Tokiu įrodymu tampa Lietuvos prekybos ir pramonės amatų rūmų išduodamos pažymos (pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 766).

Įrodymas Covid-19 atveju, mano nuomone, bus palengvintas. Prognozuočiau, kad apsieisime be Rūmų pažymų, vien todėl, kad pažymas tektų išrašyti visiems, o įrodinėti faktiškai nėra ko: viruso pasekmėje yra išleistas kovo 14 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 207, skelbiantis karantiną Lietuvos teritorijoje iki kovo 30 d. Tai reiškia, kad Force Majeure aplinkybės atsirado 2020-03-14 ir tęsiasi iki 2020-03-30. Vėliau išaiškės, ar jis bus pratęstas papildomu nutarimu.

Pirmiausia, jums derėtų pranešti savo sutartiniams patneriams apie tai, kad Force Majeure aplinkybės yra, kad jus jos paveikė ir kad dėl to negalite vykdyti konkrečių sutartinių įsipareigojimų (pagal tokią ir kitokią sutartį, pan.). Pranešime nurodykite, kiek laiko negalėsite vykdyti įsipareigojimų (ar bent kiek manote, kad tai truks) ir siūlykite tartis, numatykite galimus variantus (vykdymo atidėjimas, pan.).

Pranešimas el.paštu bus minimalus, tačiau pakankamas. Oficialių raštų nesiųskite.

Jei tokio pranešimo partneriams nepateiksite per protingą laiką po to, kai jūs, kaip sutarties neįvykdžiusi šalis, sužinojote apie Force majeure aplinkybę, tai jums teks atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius patnerio nuostolius. Visais atvejais jūsų partneriui lieka teisė nutraukti sutartį, sustabdyti jos vykdymą ar reikalauti mokėti palūkanas (LR CK 6.212 str. 3-4 d.).

Svarbūs aspektai

Atkreipiu dėmesį, kad Force Majeure pažyma (ar minėtos akivaizdžios aplinkybės) bei pranešimas partneriui automatiškai neatleidžia jūsų nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Dėl sutarties vykdymo atidėjimo, perkėlimo ar pakeitimo turi būti susitariama tarp sutarties šalių.

Tai reiškia, kad turite pranešti partneriams apie susidariusias aplinkybes ir pasirašyti su partneriu sutarties priedą, aptariantį situaciją, numatantį sutarties pakeitimus ir jų galiojimo laiką. 

Taip pat svarbu suprasti, kad “negalėjimas mokėti pinigų”, “sunki finansinė padėtis” – nėra laikomi Force Majeure aplinkybėmis, todėl sutarčių pakeitimai darytini Force Majeure aplinkybėmis laikant Lietuvos valstybės sprendimus, teisės aktus dėl karantino įvedimo ir jų pasekoje atsiradusias pasekmes.

Naudingos nuorodos

Mokesčių pareigų klausimais Covid situacijoje VMI paskelbė paaiškinimą čia:  http://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19?fbclid=IwAR1ie8XCp5Znd-ObBqc-5kC12fpG4J5q8Zm0YhaJ8fFUbY2K82xrgQ1FDOo

Vyriausybės nutarimas Nr. 840 dėl to, kas laikoma Force Majeure aplinkybėmis čia: http://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29724?jfwid=fhhu5mimb

Vyriausybės nutarimas Nr 766 dėl pažymų išdavimo tvarkos: http://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/313c181039f911e598499e1e1ba6e454

Vyriausybės nutarimas dėl karantino čia: http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab

LR Civilinio kodekso straipsnis:  http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.212

Likime sveiki,

Close Menu