Influencerio sutartis ir jos ypatumai

Influencerio sutartis ir jos ypatumai

Influencerio sutartis

Influencerio sutartis – tai reklamos paslaugų sutartis su influenceriu, arba nuomonės formuotoju, tapusių natūralia pardavimų ir marketingo strategijos dalimi.

Dažnai šie žmonės – įžymybės ar mažesnio kalibro žvaigždutės – veikla užsiima turėdami individualios veiklos pažymą ir moka atitinkamus mokesčius. Už suteiktas paslaugas jie išrašo sąskaitą – faktūrą, nesudarydami jokios sutarties su užsakovais, ir čia viskas yra gerai.

Išskyrus tada, kai prasideda bėdos, pvz., Influenceris dingsta prieš pat Kalėdas arba, Influenceris iškarto po to, kai paviešina jūsų užsakytą reklamą, savo paskyroje įkelia skandalingą asmeninio gyvenimo istoriją. Abiem atvejais užsakovas lieka liūdnas.

Užsakovui minėtais atvejais gali padėti raštu sudaryta sutartis. Šiame straipsnyje aptarsime tokios sutarties formą ir pagrindines sąlygas, svarbias tiek nuomonės formuotojui, tiek jo klientui.

Influencerio sutarties forma

Influencerio sutartis savo esme yra reklamos paslaugų sutartis. Tokia sutartimi klientas užsako tam tikro tipo reklamos paslaugas, o nuomonės formuotojas jas teikia už atlygį.

Čia galioja atlygintinų paslaugų teikimui taikomos LR Civilinio kodekso nuostatos, o sudarius rašytinę sutartį tampa realu užfiksuoti paslaugų teikimo sąlygas, tvarką bei atsakomybę už pažeidimus.

Influencerio sutarties turinys

Kaip ir kiekvienas paslaugų kontraktas, Influencerio sutartis turi šias pagrindines dalis:

 • Paslaugų rūšies ir apimties apibrėžimas. Nuomonės formuotojų paslaugų turinys apima turinio kūrimą, video gamybą, teksto rašymą, savo atvaizdo ir žinomumo naudojimą, turinio viešinimą ir kitas sutartyje aptartinas dalis.
 • Paslaugų rezultatų (angl. Deliverables) nustatymas. Tam, kad šalims būtų aišku, kada išrašytina ir mokėtina sąskaita, reikia susitarti, kas turi būti atlikta tam, kad paslaugos būtų laikomis suteiktomis. Čia nustatoma, kiek, kokių reklamos vienetų reikia pateikti? Kokiu būdu juos perduoti klientui ar kitu būdu realizuoti tam, kad reklama pasiektų auditoriją.
 • Sutarties kaina ir jos mokėjimo (taip pat nemokėjimo, mažinimo, užlaikymo) tvarka. Įprastai nuomonės formuotojų atlygis siejamas su reklamos vienetais, pvz., fiksuota suma už postą. Tačiau galimos ir kitokio pobūdžio sutartys, nustatančios bendrą kainą už per savaitę ar kitą laikotarpį įvykdytą reklaminę kampaniją.
 • Turinio naudojimo teisių ir kiti intelektinės nuosavybės klausimų sprendimas. Paprastai šiose sutartyse tenka spręsti kliento prekės ženklo naudojimo tvarkos, o taip pat influencerio sukuriamo turinio autorinių teisių klausimus.
 • Paslaugų teikimo terminai (angl. deadlines). Ypatingai svarbūs paslaugų teikimo terminai Influencerių sutartyse tampa tada, kai klientas užsako kalendorinių įvykių reklamines kampanijas (Valentino dienos ar šv.Kalėdų).
 • Tarpinių rezultatų derinimo bei tvirtinimo tvarka. Nemažai Influencerių yra laisvo oro direktoriai, miegantys iki pietų ir naktinėjantys iki paryčių. Tuo tarpu kliento ofise žmonės turi darbo valandas ir trokšta turėti laisvo laiko vakarais ir savaitgaliais. Taigi, su Influenceriais sutartyse rekomenduojama aptarti, kokiu dienos ir savaitės metu derinimui atsiųsti video ar tekstai yra laikomi pateiktais laiku.
 • Sutarties nutraukimo tvarka. Žinotina tai, kad kiekviena sutartis yra ir gali būti nutraukiama joje nustatytais atvejais ir tvarka. Jeigu tokia tvarka nėra numatyta sutartyje, ją nutraukti nėra taip paprasta. LR Civilinis kodeksas leidžia nutraukti sutartį dėl esminių sutarties pažeidimų, tačiau tikrai ne kiekvienas pažeidimas ar piktnaudžiavimas gali būti laikomas esminiu pažeidimu.

Influencerio sutarties ypatumai

Šalia įprastinių paslaugų sutarties sudedamųjų dalių, nuomonių formuotojams ir jų klientams yra svarbu sutartyje aptarti būtent jų veiklos ir reklamos sričiai būdingus bendradarbiavimo ypatumus.

 • Kliento produkto ir prekės ženklo naudojimo gidas (angl. BrandBook, Guidelines). Čia klientas turi galimybę aptarti ne tik savo prekės ir prekės ženklo reklamavimo būdą ir stilių, tačiau ir prašyti, kad nuomonės formuotojas, kaip prekės ženklo ambasadorius, laikytųsi tam tikro asmeninio viešo įvaizdžio standartų ar vengtų nešvankios reklaminės kalbos.
 • Informavimo apie reklamą tvarka. Reklama slėpti draudžiama, o klientas siekia būti pažymėtas ir matomas. Nustatoma, kokiu būdu bus žymimas reklaminis turinys ir jame pažymimas klientas, jo prekės ženklas.
 • Komunikacijos tvarka ir laikotarpis. Klientui ypač svarbu, kad reklamos paslaugas teikiantis Influenceris nepradingtų vidury proceso arba iš karto po to, kai paskelbė postą, kuriame yra klaida. Šalys susitaria dėl sklandžios komunikacijos telefonu, elektroniniu paštu bei dėl maksimalaus reagavimo laiko.
 • Reklamos turinio ir formos gairės (angl. Brief). Brief‘as reklamoje yra tolygus paslaugos teikimo instrukcijai. Sutartyje aptartina jo pateikimo tvarka ir privalomas jo laikymasis. Nukrypimas nuo Brief‘o tokiu atveju būtų laikomas paslaugų kokybės trūkumu.
 • Reklamos paskelbimo – viešinimo kanalai. Sutartyje aptariama, kokiuose socialinės medijos ar kitose platformose veiks ir reklamą viešins nuomonės formuotojas, o taip pat – pats klientas, jeigu jis pageidauja repost‘inti paviešintus video ir savo paskyrose.
 • Reklamos viešinimo tvarka ir laikas (angl. deadline, timing & frequency). Influencerių kontraktuose svarbiomis gali tapti tokios sąlygos kaip pareiga įgyvendinti visą reklaminę kampaniją, paskelbti postą, dvi istorijas ir įkelti video per 3 dienas. Pusė šios sekos klientui netinka taip pat, kaip ir visa tokia seka, ištempta iki dviejų savaičių.
 • Pasiekiamumas (angl. Reach). Edukuokite vieni kitus sutartyse aptardami reklamos pasiekiamumo svarbą. Influenceris negali užtikrinti, kad tam tikras kiekis žmonių pamatys, pamėgs reklamą ar pirks produktą. Tačiau jis gali įsipareigoti nekelti su jūsų reklama konkuruojančio turinio tam tikrą laikotarpį nuo jūsiškio paskelbimo.
 • Bendradarbiavimo išskirtinumas. Kai kurias atvejais klientas gali norėti būti vieninteliu tos srities klientu nuomonės formuotojo krepšelyje. Tam reikalingi atitinkami susitarimai raštu, sutartyje.

Tuo atveju, jeigu užsakoma reklamos paslauga yra kaip nors susijusi su vaikais (jų filmavimu arba produktų, skirtų vaikams, reklamavimu), svarbu atkreipti Influencerio dėmesį į vaikų filmavimo ypatumus, o taip pat į bendruosius Lietuvos Respublikoje galiojančius reklamos apribojimus

Rašytinė Influencerio sutarties forma

Raštu sudarytos sutartys, tiek su nuomonės formuotojais, tiek su bet kuriais kitais paslaugų teikėjais, tampa oficialiu, šalims įstatymo galią, t.y. privalomumą turinčiu, dokumentu.

Sutartimi šalys viena kitą informuoja, edukuoja, įspėja ir drausmina. Nuomonės formuotojas, raitydamas savo parašą ant dokumento, kuriame yra numatyta bauda už terminų praleidimą, tikėtina, kad paslaugas suteiks laiku, o iš tiesų kažkam sutrikus – praneš ir perspės klientą ne paskutinę minutę.

Galiausiai, tvarkingai ir aiškiai surašyta Influencerio sutartis abiems šalims palengvina bendradarbiavimą. Ypač efektyvios yra tokios formos sutartys, kurios prasideda Specialiųjų sąlygų dalimi (pvz., lentele), įvardinančia pagrindinius skaičius, datas ir pareigas. Tokią sutartį tiek užpildyti, tiek skaityti yra greita ir paprasta.

Close Menu