Ar 2024 m. Peliukas Mikis taps vieša nuosavybe?
Fair Use

Ar 2024 m. Peliukas Mikis taps vieša nuosavybe?

Peliukas Mikis (Mickey Mouse) tai animacinis personažas, p. Walt Disney sukurtas XIX amžiaus pradžioje ir pirmą kartą pasirodęs 1928 m. animuotame trumpo metro filme „Garlaivis Vilis“ (Steamboat Willie).

Originalūs autorių kūriniai yra saugomi tam tikrą laikotarpį, nustatytą teisės aktuose. Įprastas autorinės apsaugos galiojimo terminas tiek Europoje, tiek JAV šiuo metu yra visas autoriaus gyvenimas ir 70 metų po jo mirties. Suėjus apsaugos terminui, kūrinys tampa vieša nuosavybe (public domain), kurios naudojimas nebėra ribojamas: tampa nereikalingas nei autoriaus sutikimas, nei atlygio jam mokėjimas už kūrinio perdirbimą, atgaminimą ir visą kitą jūsų veiklą.

Peliuko Mikio sukūrimo metu Amerikoje galiojo 56 metų trukmės teisinė apsauga, skaičiuojant nuo kūrinio paskelbimo. Tad šiuo metu, jau nuo 1984-ųjų lyg ir turėtume galėti laisvai naudoti personažą savo kūriniams. Tačiau taip nėra. Tad kodėl Peliukas Mikis vis dar nėra viešai prieinamas ir laisvai naudojamas kūrinys?

Autorinė Peliuko Mikio apsauga

Disney kompanija, kuriai priklauso turtinės Peliuko Mikio personažo teisės, artėjant teisinės apsaugos termino pabaigai (t.y. 1984 m.) susirūpino savo komerciniais interesais ir iš anksto ėmėsi lobistinės kampanijos, skirtos taikomų teisės aktų pakeitimams.

1976 m. Disney pavyko užtikrinti, kad USA būtų priimti teisės aktų pakeitimai (Copyright Act, 1976), užtikrinantys korporacijoms priklausančių autorinių teisių apsaugą 75 metams. Tokiu būdu, Peliuko Mikio nuosavybė liko saugi iki pat 2003-iųjų.

1998-aisiais Disney dėka buvo priimtas dar vienas teisinės apsaugos terminus pratęsiantis dokumentas (Sonny Bono Copyright Term Extension Act), pridėjęs Peliukui Mikiui dar 20 metų, t.y. apsaugą iki 2024-ųjų pabaigos.

Ekonominė Peliuko Mikio apsauga

2020-aisiais Forbes duomenimis Peliuko Mikio vertė sudarė daugiau nei 52 milijardus dolerių.

Todėl nenuostabu, kad Disney korporacija ėmėsi visų įmanomų teisinių priemonių savo turto apsaugai užtikrinti, remdamasi registruotų prekės ženklų (trademark) teisine apsauga. Prekės ženklas – tai simbolis ar vaizdinis ženklas, identifikuojantis paslaugas ar produktus, kurio apsauga galioja tol, kol ženklas naudojamas, o prekinio ženklo registracija – galioja ir yra atnaujinama.

Peliuko Mikio, kaip prekių ženklo apsauga galioja nuo 2002-ųjų Disney Enterprises, Inc. vardu, ir, be abejo, yra kas kartą pratęsiama papildomam apsaugos terminui (pirmasis atnaujinimas papildomam 10 metų terminui patvirtintas 2015-aisiais), tikėtina, kad šiuo metu jau yra pateiktas ir svarstomas būsimas pratęsimas.

Taigi, net jeigu originali Peliuko Mikio, kaip autorinio kūrinio, versija taps vieša nuosavybe jau nuo 2025 m. sausio 1 d., Disney korporacija vis dar sėkmingai ribos personažo naudojimą, pasinaudodama prekės ženklo apsauga.

Peliukas Mikis gyvens amžinai

Tikėtina, kol egzistuos Disney kompanija, Peliukas Mikis bus ginamas nuo bet kokio eksploatavimo.

Disney turi visas teises drausti kelti painiavą dėl jūsų sukurto peliuko vardo ar išvaizdos panašumo, reikalauti atlyginti milžiniškus nuostolius tuo atveju, jeigu panaudosite bet kurią registruotą Peliuko Mikio formą savo interesams. Bus draudžiama bet kuriuo būdu neigiamai įtakoti Peliuko Mikio vertę ar kitaip pažeisti Disney, kaip prekės ženklo Mickey Mouse savininko, komercinius ir moralinius interesus.

Kas kartą, prieš naudodami egzistuojantį autorinį kūrinį, pasitikrinti dėl jam galimai suteiktos prekinių ženklų teisinės apsaugos galite pasaulinėje paieškos platformoje TM View.

Parengė medijų srities teisininkė Daiva Jurkonytė, daiva@medialaw.lt

Close Menu