Filmo platinimo sutartis
photo by Denise Jans / Unsplash

Filmo platinimo sutartis

Filmų platinimo metu filmo gamintojas (prodiuseris) realizuoja savo turtines teises filmą viešai atlikti, transliuoti, retransliuoti, viešai paskelbti skaitmeniniu būdu, vykdo filmo sklaidos kampaniją, o filmas tampa prieinamas visuomenei kino teatruose, festivalių peržiūrose, televizijoje, Interneto platformose arba fizinėse laikmenose.

Filmo gamintojas imasi platinimo veiklos pats arba sudaro filmo platinimo sutartis su pardavimų agentais, kino teatrais arba kolegomis bendragamintojais.

Filmo platinimo sutartis (angl. Film distribution contract) yra svarbus dokumentas, apibrėžiantis susitariančių šalių vaidmenis, suteikiamų teisių turinį, filmo realizavimo pajamų paskirstymo tvarką ir kitus susitarimus.

Filmo platinimo sutartis: rūšys

Galimos įvairios filmo platinimo sutarties rūšys, priklausomai nuo to, kokios apimties paslaugas filmo gamintojui teikia sutarties partneris bei kuri šalis vykdo filmo platinimą:

  • Filmo platinimo licencinė sutartis (angl. Distribution Contract)
  • Filmo platinimo agento sutartis (angl. Distribution / Sales Agent Contract)
  • Išankstinio pardavimo sutartis (angl. Pre-Sale Distribution Contract)
  • Minimalios garantijos platinimo sutartis (angl. Minimum Guarantee Distribution Deal)

Taip pat galimi mišrūs ir kitaip specifiniai susitarimai dėl filmo sklaidos, pardavimo ir platinimo.

Filmo platinimo teisės

Filmo platinimo sutartimi susitariama dėl vienos ar visų filmo gamintojo turtinių teisių, sudarančių filmo platinimo turinį, perleidimo, išimtinio ar neišimtinio suteikimo (licencijos).

Filmo platinimo sutartimi susitariama:

  • Dėl viešo atlikimo teisių kino teatriniam ar festivaliniam filmo rodymui;
  • Dėl filmo transliavimo / retransliavimo teisės filmo televiziniam rodymui;
  • Dėl filmo viešo paskelbimo teisės filmo sklaidai skaitmeninėje erdvėje, Internetu (VOD ir kitose platformose);
  • Dėl filmo atgaminimo, vertimo, subtitravimo ar dubliavimo – pagal poreikį.
  • Dėl filmo platinimo teisių realizavimo būdų (viešinant konkrečioje platformoje, lėktuvų ar kitų transporto priemonių įrenginiuose, ir kt.), teritorijos ir laikotarpio.

Filmo platinimo sutartis: Distribution contract

Bazinė filmo platinimo licencijos sutartis sudaroma tais atvejais, kai filmo gamintojas pasitelkia kitą asmenį ar kompaniją filmo platinimo veiksmams atlikti, suteikia jam platinimui reikiamų turtinių teisių licenciją ir šalys dalinasi iš platinimo gaunamas filmo pajamas.

Filmo platinimo sutartimi paprastai nustatomas procentinis filmo pajamų paskirstymas šalims (angl. profit – sharing distribution). Filmo platintojas įprastai veikia savo vardu sudarydamas sutartis su filmo sklaidos kanalais bei reklamines išlaidas patiria savo sąskaita.

Filmo platinimo agento sutartis: Distribution / Sales Agent Contract

Filmo platinimo agentas veikia filmo gamintojo / savininko vardu sudarydamas reikiamas filmo platinimo sutartis su filmo sklaidos kanalais ir gaudamas už agento veiklą sutartimi nustatytą atlyginimą.

Filmo platinimo agentas įprastai gauna išimtines platinimo teises sutartimi nustatytose pasaulio teritorijose tam tikrą laikotarpį.

Agento sutarčiai būdinga tai, kad agentas sudaro filmo gamintoją įpareigojančias sutartis dėl filmo platinimo, t.y. veikia filmo gamintojo vardu.

Agento atlygis susijęs su jo veiklos rezultatais: mokamas fiksuotas arba procentinis atlygis, siejamas su filmo platinimo pajamomis, agentui kompensuojamos patiriamos filmo sklaidos priemonių ir reklamos išlaidos. Agentas įpareigojamas pateikti filmo gamintojui periodines filmo platinimo ataskaitas bei visus susijusius finansinius duomenis.

Išankstinio pardavimo sutartis: Pre-Sale Distribution Contract

Išankstinio pardavimo sutartimi sudaromas filmo gamintojo ir filmo sklaidos kanalo savininko susitarimas dėl būsimo filmo platinimo. Filmo gamintojas įsipareigoja pagaminti konkretų filmą ir suteikti jo platinimo teisių licenciją už mokestį, kurį filmo sklaidos kanalas sumoka iš anksto, tokiu būdu finansuodamas filmo gamybą.

Minimalios garantijos platinimo sutartis: Minimum Guarantee Distribution Deal

Minimalios garantijos platinimo sutartimi sudaromas filmo gamintojo ir filmo platintojo susitarimas dėl filmo platinimo teisių suteikimo už fiksuotą mokestį (minimalią garantiją) kuris yra mokamas avansu, nepriklausomai nuo būsimų filmo pajamų, ir laikomas negrąžintina sutarties sudarymo kaina.

Straipsnyje pateiktos kelios įprastos filmo platinimo sutarties rūšys, tačiau priklausomai nuo kiekvieno konkretaus atvejo, sutarties turinys gali apimti individualius šalių susitarimus, numatyti skirtingas šalių pareigas bei atlygio formas.

Šio straipsnio nelaikykite išsamia teisine konsultacija. Surašyti jums tinkamą sutartį ir pasitarti dėl reikiamų teisinių sprendinių galite susiekę su straipsnio autore, kino srities teisininke Daiva Jurkonyte el.paštu daiva@medialaw.lt

Photo by Denise Jans on Unsplash

Close Menu